windpower centre

Windpowercentre.nl

Faciliterings bedrijf voor de industrie
Fryske taal Nederlandse taal Deutsche Sprache English language
Facebook Twitter LinkedIn
Schrijf u in op de nieuwsbrief!

Mailadres:
15-03-2011 

NHL start nieuwe afstudeerrichting Offshore Windenergie

De voltallige Friese pers bracht een bezoekje boven in de gondel bij Windpowercentre waar de feestelijke opening van de nieuwe NHL opleiding Offshore Windenergie plaats vond, later kwam ook de NOS nog op het spektakel af. Windpowercentre zal bijdrage leveren in de communicatie met de windindustrie, het verzorgen van stageplaatsen en het beschikbaarstellen van testvoorzieningen. Bedrijven die geinterresserd zijn in stagiares kunnen zich melden. Lees hier het volledige persbericht van de NHL Hogeschool, dat vandaag is vrijgegeven en vrij te gebruiken.

NHL Offshore Windenergie web

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leeuwarden, 15 maart 2011

 

NHL start nieuwe afstudeerrichting Offshore Windenergie

 

Vanaf het nieuwe studiejaar 2011-2012 biedt NHL Hogeschool de nieuwe afstudeerrichting Offshore Windenergie aan. Studenten van de opleiding Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek en Informatica kunnen vanaf september kiezen voor deze unieke afstudeerrichting, de eerste op hbo-niveau in Nederland. Geinteresseerden kunnen zaterdag 19 maart tijdens de NHL Open Dag terecht voor meer informatie over de nieuwe afstudeerrichting.

 

Fossiele brandstoffen zoals olie en gas worden steeds schaarser en duurder. Bovendien heeft de Europese Commissie aangegeven dat in 2020 tenminste 20% van alle energie duurzaam moet zijn om zo de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Windenergie is daarvoor één van de schoonste, duurzame en meest realistische alternatieven. Ook in Nederland is windenergie één van de speerpunten van het energiebeleid. Gerenommeerde bedrijven investeren hier miljarden in.

ir. Angela Schat-Zeckendorf, afdelingshoofd Engineering NHL: "Er zijn straks afgestudeerde hbo-ingenieurs nodig zoals werktuigbouwkundigen, elektrotechnici en informatici met verstand van windenergie. Zij zorgen voor betrouwbaarheid en kosteneffectiviteit en slimme distributie van windenergie. NHL Hogeschool combineert onderwijs, onderzoek en ondernemerschap, vandaar dat wij deze nieuwe afstudeerrichting hebben geïnitieerd."

 

Offshore windenergie sector

In de afgelopen 20 jaar is het elektrische vermogen van een windmolen met een factor 40 toegenomen. De molens hebben een groter ‘windbereik' gekregen: ze kunnen energie blijven leveren bij zeer lage en hoge windsnelheden. Vooral de offshore windmolenparken op zee laten een sterke groei zien. "Bedrijven staan in de rij voor studenten die kennis hebben over dit onderwerp, in de komende 20 jaar ontstaan er in het Noord Nederlandse kustgebied van Den Helder tot aan de Eemshaven duizenden banen in de offshore windenergiesector. Er zijn bijvoorbeeld grote windmolenparken gepland in de Noordzee," aldus Schat-Zeckendorf.

 

Onderwijs
Studenten die voor de nieuwe afstudeerrichting kiezen, gaan in het eerste en tweede jaar met een combinatie van theorie- en praktijkopdrachten aan de slag die met windenergie hebben te maken. In het derde en vierde jaar lopen zij stage bij een windenergiebedrijf en kiezen ze de minor Windenergie om zich te specialiseren. Ook hun afstudeerproject staat in het teken van windenergie. Voor de ontwikkeling krijgt NHL Hogeschool via Maritieme Campus Netherlands (MCN) ondersteuning van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Dit structuurfonds richt zich op innovatie, ondernemerschap en stimuleert de groei van de kenniseconomie door onderzoek en ontwikkeling.

 

Toekomst

NHL Hogeschool zit nu midden in een procedure voor het opstarten van een lectoraat Windenergie. De gelden zijn er en het lectoraat is goedgekeurd door het College van Bestuur. Momenteel loopt er een sollicitatieprocedure voor een lector.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noot voor de redactie, niet voor publicatie

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

  • Wilma van Dijk, adviseur Marketing & Communicatie, telefoon 058-251 1729
  • Angela Schat-Zeckendorf, afdelingshoofd Engineering, telefoon 058-251 1133

 

Foto is rechtenvrij, fotograaf Patrick van der Wal. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Een overicht van de eerste nieuws berichten vindt U op:

./nieuws


Download: Persbericht_NHL.doc

© 2022 Windpower centre  |  Tel +31 6 50661253  |  Privacy  |  Disclaimer