windpower centre

Windpowercentre.nl

Faciliterings bedrijf voor de industrie
Fryske taal Nederlandse taal Deutsche Sprache English language
Facebook Twitter LinkedIn

Windenergie voor en door mensen.

Windturbines kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan een goedkope onafhankelijke elektriciteitsvoorziening. Windenergie is voor Nederland de meest concrete duurzame energie oplossing. Een onafhankelijke energievoorziening is niet alleen belangrijk voor het milieu, maar essentieel voor de economie, democratie, zo is ook onze voedselproductie is volledig afhankelijk van een betrouwbare duurzame energievoorziening. Er is maar één toekomst en dat is een duurzame toekomst.


Windenergie op land is nog steeds nodig, windenergie op land is goedkoop en noodzakelijk voor de windindustrie om de transitie naar offshore mogelijk te maken. Offshore windenergie gaat in de komende 10 jaar de grootste economische activiteit op de Noordzee worden. Offshore windturbines staan zover van de bewoonde wereld in de Noordzee dat indien zorgvuldig gesitueerd mens en dier er geen noemenswaardige hinder ondervinden. 

Het is echt mogelijk 50 % van het Nederlandse electriciteitsverbruik met windenergie op te wekken. Als we alle bestaande windturbines op land vervangen door moderne exemplaren van 3 MW hebben we al 20 % te pakken. Er zijn dan nog ca 3000 windturbines van 5 a 10 MW op zee nodig en we kunnen 50 % van het Nederlandse electriciteitsverbruik opwekken. Windenergie gaat heel spaarzaam met de ruimte om, 5 % van de Noorzee is voldoende om heel Nederland van duurzame elektriciteit te voorzien. Technisch en financieel is dit binnen 20 jaar te realiseren, windpowercentre nodigt iedereen uit dit ook in de praktijk samen met Windpowercentre mogelijk te maken.

Windpowercentre zal zich hard maken, dat Fryslân als pionier van windenergie op land de vruchten gaat plukken van een stukje offshore windindustrie. Windpowercentre zal het milieu niet verstoren, anders dan een normaal gebruik van een zeehaven. Windpowercentre wil bijdragen aan een sterke Haven van Harlingen en is lid van de Harlingen Seaport Business Association HSBA


De directie heeft duurzaamheid, social- maatschappelijkewaarden en correct zaken doen hoog in het vaandel staan en zal dit in theorie en praktijk toepassen in het hele bedrijfsproces. Windpowercentre wekt met haar eigen windturbines veel meer duurzame energie op dan zij zelf voor haar bedrijfsprocessen gebruikt en is daarmee een emissieloos bedrijf met een "negatieve" CO2 balans, waar mogelijk gebruiken wij groene kantoorartikelen .

               

Wij onderschrijven kom verdermetwind.nl de nieuwe website van NWEA


Directie Ing. Lammert Soet
26 jaar ervaring in Windenergie
Actief betrokken bij de realisatie van ruim 250 windturbines waaronder de grootste windturbine van Nederland en het grootste Wynpark van Fryslân. Windpowercentre was het eerste nederlandse bedrijf met een duurzaamheids etiket.

 

Linkedin 48x48 Twitter 48x48  
 

 

Dit doet Windpowercentre zelf aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.        
logo-boerderijstroom-website we drive electric greenbits 531871 451802971543410 1369076058 a logo gka zonder witte rand GoodStart logo images 25 Dubbelzijdigprinten warmtepomp uitleg SKYPE LAMMERT SOET Roodeploeg

 

 Achtergrondfoto: Goodstartfriesland


Bewaren

© 2022 Windpower centre  |  Tel +31 6 50661253  |  Privacy  |  Disclaimer